Veelgestelde vragen

  1. Waarom heb ik een bouwkundige keuring nodig?

Een bouwtechnische keuring geeft een gedetailleerd beeld van de eventuele problemen en gebreken die uw gewenste nieuwe huis vertoont. Middels een bouwkundige keuring kunt u vermijden dat u na de aankoop verrast wordt door bouwkundige gebreken en daarbij behorende onvoorziene kosten. Ook voldoet u aan de wettelijke verplichting om informatie over gebreken en tekortkomingen van een koopwoning in te winnen.

 

  1. Waar kijken wij naar tijdens een bouwkundige keuring?

Wij verrichten onder andere inspecties en controles op de volgende onderdelen van een woning:

Onderkant begane grondvloer en leidingwerk, zoals riolerings-, gas-. water- en elektriciteitsleidingen (kruiphoogte dient minimaal 50-60 cm te zijn, tevens dient er geen water in de kruipruimte te staan);

Platte daken, goten en dakkapellen. De inspecteurs hebben een ladder die maximaal 5 meter overbrugt. Als genoemde onderdelen onbereikbaar zijn, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van een spiegel op een lange stok en/of zoomlens;

Constructie;

Kozijnen, draaiende delen en gevelbekleding;

Metsel- en voegwerken;

Badkamer, keuken en toiletruimte(s);

Installaties (visueel).

 

  1. Moet ik aanwezig zijn tijdens de bouwkundige keuring? 

U hoeft niet aanwezig te zijn tijdens de bouwkundige keuring, het is wellicht wel handig. U krijgt dan al een mondelinge toelichting en bouwkundige tips.

 

  1. Klimmen wij ook het dak op en gaan jullie de kruipruimte in? 

Indien het (plat) dak veilig bereikbaar is gaan wij het dak op.  De inspecteurs hebben een ladder die maximaal 5 meter overbrugt. Als genoemde onderdelen onbereikbaar zijn, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van een spiegel op een lange stok en/of zoomlens. Indien veilig toegankelijk inspecteren wij de gehele kruipruimte. De kruiphoogte dient minimaal 50-60 cm te zijn, tevens dient er geen water in de kruipruimte te staan.

 

  1. Hoe gaat de betaling, moet ik contant betalen?

Betaling in principe alleen via IDEAL. Zodra de bouwkundig rapportage gereed is, ontvangt u van ons een mail met het verzoek te betalen met IDEAL, de rapportage kunt u daarna downloaden.

 

  1. Zijn jullie keuringen verzekerd?

Ja, wij zijn verzekerd voor eventuele fouten.

 

  1. Vragen over een eventuele verbouwing die we willen gaan uitvoeren, kan dit tijdens de keuring?

Ja, vragen is altijd mogelijk. Indien dit in het redelijke blijft zullen hier geen extra kosten voor gerekend worden.  Indien u het prettig vindt om naast de bouwkundige inspectie uitgebreid met de inspecteur te overleggen over bijvoorbeeld de mogelijkheden van verbouwen, kan dit ook. Wij verzoeken u dit van te voren aan te geven,  in verband met de tijdsplanning. Wij rekenen voor het aanvullend advies € 65,-incl. BTW  per uur extra.

 

  1. Ouders hebben het huis nog niet gezien, kunnen ze ook komen tijdens de bouwkundige keuring?

Wat ons betreft wel. De inspecteur heeft wel de ruimte nodig om zijn werk te doen, het is dus niet handig om allemaal tegelijk in één ruimte te gelijk te zijn.

 

  1. Hoe lang duurt een bouwkundige keuring?

De tijd varieert nogal van huis tot huis. Bij ons krijgt u echter wel een vast tarief, dus geen toeslag wanneer het tegenzit.

Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden werkt de inspecteur de rapportage uit.

 

10. Moeten de gebreken die tijdens de bouwkundige keuring worden geconstateerd door de verkopende partij worden hersteld? 

Nee. In feite wordt de woning aangeboden zoals deze er bij staat. Een bouwkundig rapport geeft u o.a. inzage in de gebreken en de directe herstelkosten en de herstelkosten op termijn.

 

  1. Is het gebruikelijk dat de eventuele herstelkosten van de geconstateerde gebreken van de verkoopprijs van de woning worden afgetrokken?

Afhankelijk van wanneer u het bouwtechnisch onderzoek laat doen, kunt u de resultaten hieruit op voorhand meenemen in de onderhandelingen. In feite onderbouwt u hiermee ook uw bod.

Het kan ook zo zijn dat u ervoor kiest het onderzoek te doen ná de onderhandelingen. Dan is het dikwijls zo dat in een (voorlopig) koopcontract wordt vastgelegd dat uit de bouwkundige keuring de eventuele constructieve gebreken of achterstallig onderhoud niet boven een overeengekomen bedrag mag komen. Is dit wel het geval dan heeft u het recht om te ontbinden of eventueel weer in onderhandeling te gaan.